Veľký okruh (A+B) online

There were no scheduled performances for this event.

- Vzniká spojením Základného a Malého okruhu (A+B) a počas prehliadky návštevník uvidí všetky priestory hradu.

- Neodporúčame najmenším návštevníkom.

- Prehliadka trvá cca. 160 minút.

- Maximálny počet osôb v skupine je 30.

- Vzhľadom na obmedzený počet osôb v okruhu, neodporúčame okruh pre väčšie skupiny.

- Zakúpenú vstupenku predložíte sprievodcovi pri I. hradnej bráne.

- Nárok na zľavu je potrebné preukázať pri kontrole vstupenky pri I. hradnej bráne.

Length events: 180 minutes

Gallery

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.