Základný okruh (A) online

There were no scheduled performances for this event.

- Počas prehliadky návštevník uvidí takmer celý hrad.

- Okruh je vhodný aj pre deti a najmenších návštevníkov.

- Prehliadka trvá cca. 100 minút.

- Počas prehliadky návštevník prechádza priestormi Dolného (Obranný systém), Stredného (Historická exp., Prírodovedná exp., Etnografická exp.) a Horného hradu – Citadely (Archeologická exp. a Médiatéka).

- Maximálny počet osôb v skupine je 50. Odporúčame pre väčšie skupiny, školské výlety či zájazdy.

- Zakúpenú online vstupenku predložíte sprievodcovi pri I. hradnej bráne.

- Nárok na zľavu je potrebné preukázať pri kontrole vstupenky pri I. hradnej bráne.

Length events: 115 minutes

Gallery

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.